Apaļkoku iepirkšana SKULTES ostā

Apaļkoku iepirkšana Skultes ostā SIA “Skultes kokosta” terminālī

Apaļkoku iepirkšana RĪGAS ostā

Apaļkoku iepirkšana Rīgas ostā SIA “Baltic Container Terminal” (BCT) teritorijā

Iepirkšana pie ceļa

Apaļkoku iepirkšana visā Latvijas teritorijā: mežā vai krautuvē pie ceļa

Cirsmu pirkšana un izstrāde

Augošu koku cirsmu iepirkšana no fiziskām un juridiskām personām visā Latvijas teritorijā

Mežu pirkšana un apsaimniekošana

Pilna meža īpašumu apsaimniekošana un mežu pirkšana visā Latvijas teritorijā

Eksports

Kokmateriālu realizācija gan iekšzemē, gan starptautiskajā tirgū

Profesionāla komanda, augsta darba kvalitāte un plašs pakalpojumu klāsts