Cirsmu pirkšana un izstrāde

SIA "REVOSA" iepērk augošu koku cirsmas no fiziskām un juridiskām personām visā Latvijas teritorijā.
Mūsu uzņēmuma speciālistu uzraudzībā kvalitatīvi un saskaņā ar esošo likumdošanu tiek veikti visa veida mežizstrādes darbi – sākot no cirsmas sagatavošanas izstrādei līdz kokmateriālu realizācijai.
Piedāvājam arī nopirkt Jūsu meža ciršanas tiesības – kokus virs celma.
Vajadzības gadījumā labprāt konsultējam savus klientus par tālāk veicamajiem meža apsaimniekošanas darbiem.
Cirsmu pirkšanas/pārdošanas Līguma noslēgšanai īpašniekam ir jānodrošina sekojoši dokumenti:
  • Ciršanas apliecinājums;
  • Zemes grāmatas apliecība;
  • Iestigotās cirsmas skice;
  • Īpašnieka bankas konts;
  • Pilnvarotām personām jāuzrāda pilnvaras orģināls;
  • Komersanta reģistrācijas apliecības kopija un PVN maksātāja apliecība (juridiskām personām);
  • Pilnvarotām personām jāuzrāda pilnvaras orģināls;
  • Cirsmas pirkšanas apliecinošs dokuments (ja cirsma nopirkta).
Ja gadījumā jums nav dastojuma vai pat meža apsaimniekošanas plāna, zvaniet, varam palīdzēt.
Sīkākai informācijai zvaniet pa tālruni 29488307.