Mežu pirkšana un apsaimniekošana

SIA "REVOSA" pērk meža īpašumus visā Latvijas teritorijā, kā arī veicam pilnu meža īpašuma apsaimniekošanu.
Mūsu speciālisti veic visus ar mežsaimniecību saistītos darbus, kā piemēram:
  • cirsmu un meža novērtēšana;
  • meža atjaunošana (stādīšana);
  • kultūru un sastāva kopšana;
  • robežu un kupicu atjaunošana;
  • meža inventarizācija;
  • cirsmu skiču sagatavošana;
  • dokumentu sagatavošana ciršanas apliecinājuma iegūšanai;
  • cirsmu stigošana, dastošana;
  • juridiskā palīdzība mežsaimniecības lietās u.c.
Sīkākai informācijai zvaniet pa tālruni 29488307.